?

Log in

No account? Create an account
 
 
11 July 2010 @ 08:10 pm
"mój anioł"  

Uśmiech rozjaśniający
mrok zapłakanego nieba.

Blask oczu jak gwiazda polarna
prowadząca do upragnionego celu.

Piękna głosu melodia
kojąca zagubioną tożsamość.

Ciepło i delikatność nikłego dotyku
dające bezpieczeństwa poczucie.

Cecha silnego charakteru
budząca wolę walki i istnienia.

Tak daleko, a jednak blisko.
Tak niedostępny, a na wyciągnięcie ręki.


 
 
Current Location: land of magic
Current Mood: apatheticapathetic
Current Music: Eminem - Not Afraid
 
 
 
Tiyahtesshidk on July 11th, 2010 06:27 pm (UTC)
What does it mean?
Mariablue_eye1 on July 11th, 2010 07:03 pm (UTC)
Your last post inspired me a little and the title means "My angel".
It's nothing really good but it goes something like this;

Smile that brightens murk of tearful sky.
Glow of eyes like polar star leading to longed for goal.
Voice's beautiful melody, soothing lost identity.
Warmth and softness of slim touch that gives sense of safety.
Strong character waking up the will to fight and to exist.
So far away yet so close.
So unavailable yet for the asking.
(Deleted comment)
Maria: Kame with a maskblue_eye1 on July 12th, 2010 09:50 pm (UTC)
Szczerze powiedziawszy to nie wiem czy to ma coś wspólnego z poezją jednak cieszę się, że się Tobie bodobało ^_^